NEW MENU

  1. New Gà Dakgangjeong (L)
  2. New Gà Dakgangjeong (M)

Menu Gà

Món Hàn

Combo & Sets

Salad & Khoai tây chiên

Đồ uống