Gà rán sốt nước tương (nửa con)

150.000 ₫
In stock
SKU
B3