Gà rán sốt nước tương (nửa con)

185.000 ₫
In stock
SKU
B3