Gà Hallamayo không xương ( phần nhỏ)

185.000 ₫
In stock
SKU
Gà Hallamayo không xương ( phần nhỏ)