Gà rán sốt gia vị (vị ngọt - nửa con)

185.000 ₫
In stock
SKU
Gà rán sốt gia vị (vị ngọt - nửa con)