Gà rán sốt gia vị (vị cay - nửa con)

160.000 ₫
In stock
SKU
B2