Gà hầm Jimdak

Gà hầm Jimdak

Giá tiền: 220.000 đ

Chọn

Chi tiết

Gà hầm Jimdak

Nửa phần: 220.000 VND

Nguyên phần: 350.000 VND

GỢI Ý CHO BẠN

0 Khuyến mãi