Gà không xương nướng hành baro

Gà không xương nướng hành baro

Giá tiền: 145.000 đ

Chọn

Chi tiết

Gà không xương nướng hành baro

Nửa phần: 145.000 VND

Nguyên phần: 280.000 VND

GỢI Ý CHO BẠN

0 Khuyến mãi