Chicken Katsu

85.000 ₫
In stock
SKU
Chicken Katsu